Over mij

Ik ben vriendelijk, geïnteresseerd, spontaan, gedreven en reageer enthousiast op nieuwe situaties en omstandigheden. Ik haal voldoening uit de uitdagingen en kansen die zich hierbij voordoen. Daarbij vind ik het belangrijk om productief te zijn, waarbij ik ook voldoende belang hecht aan kwaliteit en mij betrokken voel bij zaken van gewicht en belang. Ik committeer me met de organisatiedoelstellingen en streef ernaar een coöperatieve, prettige sfeer te scheppen. Commitment en draagvlak vind ik daarbij van groot belang voor een succesvol resultaat. Ik luister met inlevingsvermogen en beschik over een goede balans tussen meerdere communicatiestijlen, die ik kan toepassen in tal van situaties.

Ik krijg energie als ik tot een prestatiedoorbraak kan komen in teams en management, waarbij niet alleen proactief managen op resultaten nodig is, maar zeker ook het ondersteunen van de bevlogenheid van de medewerkers.
Ik ben een manager die ten volle beseft dat ikzelf een groot verschil kan maken in de individuele en teamprestaties van de medewerkers en managers.
Ik neem drempels weg en kan dan tien centimeter in de goede richting bewegen, daardoor kan het team en het management dit oppakken en uitbouwen tot één meter. Ik word ook wel een multiplier genoemd.
Het in balans brengen van bovenstromen (meetbare “harde feiten”) en onderstromen (zachte “mens factor”) is mede mijn kracht.
Ik geloof erin dat wanneer de juiste ingrediënten toegepast worden, in combinatie met een voldoende-sensitief-ontwikkelde leidinggevende, dat iedereen mee te nemen is in een veranderproces – wat in deze tijd bijna een continu-proces is geworden.

De oplossing zit niet in meer toezicht van bovenaf, maar in meer onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en met meer vertrouwen nieuw gedrag uitproberen.

Mijn kracht is het managen vanuit ervaring met de inhoud en kennis, en het fungeren als een volwaardige gesprekspartner aan zowel de IT- als de Business-zijde.

Ik heb een krachtige stijl van leiding geven, waarbij gedacht kan worden aan; duidelijkheid, mensen meekrijgen/bewegen in veranderingen, doorbreken van vaste patronen, positief beïnvloeden, pragmatisch, etc. Ik beschik van nature over goede leiderschap skills waardoor ik teams en teammanagers goed kan aansturen, en kan begeleiden vanuit een mensen-mens karakter.

Als persoon ben ik daadkrachtig, leergierig, communicatief, doortastend, gedreven en betrokken.
Ik houd van eerlijkheid en rechtvaardigheid en beschik over een gezonde dosis humor.

People management skill’s, waaronder o.a. het begeleiden van mensen met een stoornis uit het autisme syndroom spectrum (ASS).

Ik kom het beste tot mijn recht in de volgende functies: Interim-manager, Manager ICT, Technische Integratie Manager, (Technisch) Projectmanager.