De confrontatie

De praktijk wijst uit dat de organisatie vaak met meer kosten wordt geconfronteerd dan in het project is opgenomen. Hiervoor zijn vaak meerdere oorzaken mogelijk.

De vraag behoefte is vaak nog te onduidelijk waardoor de scope continue wordt bij gesteld om uit eindelijk te krijgen wat ze willen. Of te wel de klassieke projectaanpak scope staat vast, budget en tijd zijn variable.
In veel gevallen leidt dit tot een veel duurdere projecten in de tijd gezien, waarvan de benefits zich op een langer termijn zich terug verdienen.
In sommige gevallen lijdt dit tot herontwerp of andere keuzes waardoor het project, (deels) overnieuw moet.

Mede kan dit dit ontstaan doordat de realisatie van veranderingen veel complexer blijken dan in eerste instantie ingeschat is.
Een veel voorkomende oorzaak is, dat er technische onafhankelijkheden blijken te zijn die niet (tijdig) onderkent worden.

Ondanks de hoge investeringen in de IT-voorziening, blijken de jaarlijkse IT-kosten te blijven stijgen.
De vraag is: hoe krijgt u als organisatie zicht en grip op dit aspect van de IT en hoe kunt u er resultaatgericht op sturen? DIT is mijn vak.

Ik hoor u denken: “Daar heb ik toch IT-architecten voor?” Nee, IT-architecten voegen veel waarde toe in het richting geven en adviseren hoe uw toekomstige IT / Applicatielandschap eruit gaat zien, op basis van uw strategische bedrijfsdoelstellingen. In veel organisaties hebben ze vaak onvoldoende feeling met de realiteit en kennis van het huidige IT / Applicatielandschap en de werkvloer, hoe het er tot op technisch niveau uitziet. Dit betreft vaak een cultuur in een organisatie, de frustratie vanuit de werkvloer richting het management, ze voelen zich onvoldoende gehoord en gezien terwijl zij de motor draaiend houden. Gebruik hun kennis en ervaring en leg de brug tussen elkaar waardoor er veel meer commitment en draagvlak gecreëerd wordt.

Als integratiemanagement creër ik een snel en begrijpelijk inzicht voor u in uw IT-landschap, waardoor u de JUISTE keuzes kunt maken voor het definiëren en opstarten van projecten, alsmede het versimpelen van uw applicatielandschap waardoor de “Cost-To-Serve” van uw IT-component verlaagd wordt.

Wat brengen ik daarvoor mee:

  • De kracht een snelle helicopterview met technische diepgang neer te zetten
  • Denken en handelen vanuit bedrijfsbelang
  • Acceptatie bij uw IT-professionals door kennis van zaken en het spreken van hun taal
  • Durf om vaste patronen te doorbreken
  • Duidelijke, resultaatgerichte managementstijl